Cari Blog Ini

Jumlah Paparan Halaman

Catatan Popular Minggu Lepas

Selasa, 12 Mei 2015

Memahami Siapakah Golongan KhawarijMazhab Khawarij adalah merupakan mazhab Aqidah yang paling lama dan terawal muncul selepas Ahlul Sunnah Wal Jamaah. Bahkan kemunculan mazhab Khawarij adalah lebih dahulu daripada Syi’ah.

Kalimah Khawarij di dalam bahasa Arab : خوارج bermaksud “Mereka yang Keluar” dan hal ini daripada sudut Istilah merujuk kepada kefahaman golongan yang keluar daripada ketaatan kepada Khalifah Ali bin Abi Tolib radiallahuanhu serta menolaknya.
Ajaran Khawarij ini sebenarnya telah muncul semenjak di zaman rasulullah lagi apabila mereka ini dikenali sebagai kaum pemberontak dan penentang yang menganggap hanya mereka sahaja yang benar sedangkan orang lain semuanya salah.

Hal ini berlaku berdasarkan riwayat Abu Said Al-Khudri radiallahuanhu yang menceritakan bahawa ada seorang lelaki yang berkata kepada rasulullah sewaktu baginda membahagikan barangan kepada para sahabat supaya baginda berlaku adil. Maka ditegur oleh baginda dengan berkata : “Celakalah kamu bukankah aku ini orang yang paling bertaqwa kepada Allah ?” Maka Khalid Al-Walid ingin membunuh lelaki itu tetapi ditahan oleh Rasulullah dan baginda kemudian mengatakan bahawa daripada keturunan lelaki ini akan lahir golongan yang akan membaca Al-Quran tetapi bacaan itu tidak pun melewati kerongkong mereka dan agama ini akan terlepas daripada diri mereka seperti terlepasnya anak panah dari busurnya.

Menurut Kitab-kitab Firaq (perpecahan umat) awal kemunculan Khawarij secara rasmi ialah semasa zaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Tolib radiallahuanhu sewaktu terjadinya Majlis Tahkim bersama dengan Muawiyah radiallahuanhu. Mereka berkumpul disuatu tempat yang disebut Harurah (sebuah kawasan di daerah Kufah) dan membantah perlaksanaan Majlis tersebut kerana menganggap ianya membelakangi Kitab Allah dan hukum Allah swt.

Namun hakikatnya itu bukanlah punca sebenar mereka keluar daripada pasukan Ali bin Abi Tolib radiallahuanhu.

Mereka juga sebelum kemunculan secara rasmi telah bertanggungjawab kepada beberapa siri fitnah dan kejahatan seperti pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radiallahuanhu. Setelah Utsman dibunuh, mereka kemudian bersembunyi ke dalam pasukan dan penyokong Ali bin Abi Tolib untuk mengelakkan diri mereka daripada diburu dan dibunuh balas oleh Muawiyah radiallahuanhu yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Khalifah Utsman bin Affan.

Pembunuh Utsman adalah tidak diketahui kerana jumlahnya ramai dan apabila Ali bertanya kepada golongan Khawarij ini siapakah yang membunuh Utsman maka ribuan manusia daripada penyokong Khawarij ini mengaku telah membunuh Utsman lalu hal itu menyebabkan Khalifah Ali bin Abi Tolib radiallahuanhu menangguhkan usaha untuk melakukan Qisos ke atas Utsman sehingga menyebabkan ketidak puasan hati di sisi Muawiyah dan juga ramai sahabat yang lain.

Akhirnya terjadilah perang siffin kerana perbezaan pendapat dan juga kerana masing-masing pasukan diapi-apikan oleh golongan munafiqin (seperti kaum Khawarij dan Abdullah bin Saba’ daripada Syiah). Kemudian masing-masing pihak mengirim utusan untuk berunding maka terjadilah perdamaian antara kedua belah pihak dan Majlis Tahkim.

Melihat hal ini orang-orang Khawarij menjadi bimbang bahawa dengan perdamaian di antara Ali dan para sahabat seperti Muawiyah akan menyebabkan mereka ditangkap dan diburu kerana telah membunuh Utsman bin Affan radiallahuanhu maka akhirnya mereka pun melarikan diri dan keluar daripada pasukan Ali bin Abi Tolib dan menubuhkan pasukan mereka sendiri untuk menyelamatkan diri.

Mereka juga kemudian membuat perancangan untuk membunuh para pemimpin Islam seperti Khalifah Ali bin Abi Tolib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain-lain sahabat radiallahuanhum tetapi hanya Ali yang berjaya di bunuh sewaktu solat subuh di masjid.
Khawarij menafsirkan Kitab Al-Quran secara zahir.

Mereka menolak tafsiran Al-Quran oleh para sahabat dan memahami Islam secara hukum zahir dan mengambil lafaz-lafaz Al-Quran secara zahir ayat. Hal ini menyebabkan mereka tersesat dan ditambah pula oleh sikap ta’asub mereka kepada diri mereka dan ibadah mereka yang tersangat banyak melebihi ibadah para sahabat menyebabkan mereka memperendahkan para sahabat rasulullah dan tidak mengambil hadis yang bertentangan dengan kefahaman dan tafsiran mereka.

Golongan Khawarij kemudian berkumpul serta berpusat di Nahrawan dan melantik Imam dan ketua perang mereka sendiri serta menubuhkan pasukan ketenteraan dan jamaah mereka dengan memiliki Imam solat, tukang azan dan mendirikan insititusi agama yang diharapkan dapat mengatasi ajaran Islam yang dikuasai oleh para sahabat rasulullah salallahualaihiwasalam.

Mereka mengkafirkan sejumlah besar para sahabat, khalifah-khalifah Islam dan umat Islam yang melakukan dosa besar serta maksiat pada pandangan mereka. Iman di sisi mereka ialah tetap dan tidak boleh berkurang dan jika berkurang pada seseorang kerana maksiat maka orang itu di sisi mereka telah menjadi kafir. Dakyah mereka sangat merbahaya sehingga mengakibatkan ramai para sahabat telah ditangkap dan dibunuh kerana pada anggapan mereka para sahabat rasulullah telah menjadi murtad disebabkan mereka tidak sefahaman dengan kepercayaan Khawarij.

Pokok seruan Khawarij ialah seperti berikut :

1) Kaum muslimin yang melakukan dosa besar adalah kafir
2) Al-Quran ditafsirkan menurut lafaz zahir
3) As-Sunnah tidak diterima sebagai hujah kerana nabi boleh tersalah dan tersilap dan para sahabat baginda tiada kelebihan bahkan kaum yang sesat
4) Pemimpin atau Imam boleh diangkat daripada sesiapa sahaja tidak semestinya daripada kaum Quraisy sebaliknya boleh jadi daripada hamba dan bahkan daripada kaum wanita.
5) Para sahabat yang terlibat di dalam perang Jamal, menerima majlis Tahkim ialah kafir.

Tokoh-tokoh utama Khawarij ialah Abdullah bin Wahhab ar-Rasyidi , Urwah bin Hudair , Mustarid bin Sa'ad , Hausarah al-Asadi , Quraib bin Maruah , Nafi' bin al-Azraq , Abdullah bin Basyir , Najdah bin Amir al-Hanafi yang mana setiap daripada mereka ini kemudian mempunyai pengikut dan menghasilkan cabang daripada ajaran Khawarij yang tambah menyesatkan dan menyeleweng daripada Islam yang lurus.

Sehingga kini sebilangan kecil Mazhab Kahwarij masih wujud di dunia Islam seperti kelompok Ibadi di Negara Oman, Zanzibar, dan Maghrib walaubagaimanapun mereka menolak untuk dikenali sebagai Khawarij.

Kesimpulannya Imam Al-Shahrastani menyatakan bahawa sesiapa yang keluar memberontak daripada Imam yang sah dilantik oleh jamaah umat Islam ialah Khawarij tidak kira apakah di zaman sahabat, tabien atau selepas mereka selama wujud Imam-imam yang sah. (Lihat : Kitab Al-Milal Wa Al-Nihal, Jilid 1, ms. 101)

Golongan salaf pula menjelaskan bahawa Khawarij ini ialah golongan yang beramal di dalam Islam menurut pendapat mereka sendiri dan mengambil ayat-ayat zahir di dalam Al-Quran tanpa merujuk kefahaman salaf soleh dan penafsiran rasulullah serta menolak hadis rasulullah dan tafsiran agama oleh para sahabat baginda.

Semoga Allah menjauhkan kita daripada mereka.

Hukum Ahlul Sunnah Wal Jamaah Terhadap Khawarij
Disebut di dalam Kitab Al-Ahkam Sulthoniyah bahawa apabila berlaku perberontakan maka hendaklah di seru kedua-duanya kepada kitab Allah swt dan sunnah rasul-Nya maka sekiranya salah satu daripadanya enggan dan berdegil untuk berterusan menetap di atas kerosakkan maka mereka boleh diperangi.

Maksudnya :

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” –Surah Al-Hujurah : 9.

Hakikatnya kefahaman khawarij pada zaman ini sebenarnya tidaklah sama seperti yang difahami oleh kebanyakkan ramai.

Pada zaman dahulu, khawarij muncul adalah disebabkan kerana fitnah harta, bermula di zaman Rasulullah salalahualaihiwasalam apabila seorang lelaki yang disebut sebagai bernama Dzul- Khuwairisah yang menegur Nabi supaya berlaku adil di dalam pembahagian harta sehinggalah kepada zaman Utsman bin Affan radiallahuanhu yang dibunuh oleh kumpulan Khawarij kerana masalah tanah di Iraq.

Rakyat yang gila harta di zaman tersebut mengambil peluang di atas politik Utsman yang lembut dan bertoleransi (Pemimpin yang adil dengan rakyat yang berhati serigala) untuk membuat tuntutan demi tuntutan melampau sehingga akhirnya membawa kepada pembunuhan Utsman radiallahuanhu. Kejahatan mereka jelas kelihatan dengan kelicikan mereka yang segera bergabung dengan Ali dan mengangkatnya sebagai Khalifah demi mengelakkan mereka daripada ditangkap begitu juga sikap mereka yang memulakan peperangan dengan Aisyah radilallahuanha dan tentera yang dipimpin oleh Talhah dan Zubair demi mengelakkan rahsia mereka pecah. Begitu juga peperangan dengan Muawiyah dilakukan demi memastikan mereka terselamat daripada diadili kerana membunuh Utsman sehingga apabila rencana mereka gagal kerana terbentuknya Majlis Tahkim yang mendamaikan para sahabat maka mereka akhirnya melarikan diri dan menuduh sesiapa yang menerima majlis Tahkim itu sebagai Kafir.

Tiada Hukum Selain Hukum Allah

لا حكم الا حكم الله

Seruan ini dipopularkan oleh Khawarij namun maksudnya adalah benar cuma digunakan oleh Khawarij pada jalan yang salah.

Mereka melaungkan slogan ini bukanlah demi untuk berhukum dengan hukum Allah kerana jika benar sedemikian pasti mereka mahu melaksanakan Qisos (bunuh balas) ke atas pembunuh Utsman sebaliknya mereka melaungkan slogan ini hanyalah sebagai retorik politik demi menolak Majlis Tahkim agar para sahabat berterusan berperang supaya mereka mudah menangguk di air yang keruh.

Perdamaian Ali bin Abi Tolib dan Muawiyah bin Abi Sufyan pasti akan membahayakan mereka kerana hal itu akan menyebabkan mereka akan diburu dan dibunuh oleh gabungan para sahabat (yang telah berhenti berperang) tersebut kerana mahu menuntut balas di atas pembunuhan Utsman bin Affan.

Mereka segera menyisih diri daripada pasukan Ali kononnya kerana membenci dan menolak dihukum dengan Majlis Tahkim hakikatnya mereka ketakutan dan melarikan diri dengan segera ke Nahrawan dan mengangkat Imam, pasukan perang dan melakukan persiapan perang kepada para sahabat.

Jumlah mereka ketika itu diriwayatkan hampir 6,000 orang.

Mereka ini sebenarnya adalah munafiq umat ini yang secara lisan dan zahir mereka seolah-olah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat mengkagumkan namun hati dan Iman mereka hanyalah senipis kulit bawang yang boleh dibeli dengan dunia.

Idealisme Khawarij pada umat sekarang masih wujud tetapi bukanlah kepada mereka yang menuntut supaya umat Islam melaksanakan Syariat Allah atau bukanlah pula kepada golongan yang berjuang dengan gigih jiwa dan harta mereka untuk menegakkan Islam.

Mereka itu bukanlah Khawarij sama sekali.

Sekalipun kumpulan mujahidin yang berjihad dengan jiwa dan raga mereka pada hari ini mendapat tentangan daripada musuh Islam dan pihak pemerintah di negara-negara mereka namun mereka ialah Ahlul Sunnah Wal Jamaah sebaliknya pihak pemerintah yang memerintah di kebanyakkan negara-negara Islam itulah yang merupakan Khawarij dan pemimpin-pemimpin yang sesat lagi menyesatkan.

Idealisme Khawarij ialah menafsirkan Al-Quran dan agama dengan akal serta kepentingan politik mereka dan inilah yang dilakukan oleh kebanyakkan pemerintah.

Demikian juga sikap mereka yang menolak hadis dan tidak menerima tafsiran agama oleh para sahabat kerana menganggap mereka lebih bijak dan pandai daripada para sahabat baginda.

Jika kita perhatikan sikap mereka yang rajin beribadah di dalam upacara rasmi berarak di jalan-jalan mengangkat spanduk sewaktu program Maulidur Rasul dan hari kebesaran Islam jelas sekali menunjukkan secara zahir mereka beriman dan Islam tetapi pada hakikatnya Iman mereka hanyalah senipis kulit bawang yang boleh dijual beli dengan harga dunia. Mereka terkenal mengkafirkan umat Islam dan menghalalkan darah para pejuang Islam yang sebenar dengan memberi label sebagai pengganas, militan dan penjahat sehingga para pejuang kebenaran yang benar itu kelihatan salah dan boleh dibunuh tanpa perasaan bersalah dan orang yang salah serta tersangat jahat dan zalim itu dianggap benar.

Tidak sekadar itu mereka bahkan memuliakan orang-orang yang kafir dan menjalinkan kerjasama serta perkongsian kekayaan, membantu di dalam peperangan membunuh umat Islam seperti di Iraq dengan menyediakan pangkalan tentera, bekalan minyak dan bantuan kewangan sekalipun menyedari hasil sokongan mereka mendatangkan bencana dan pembunuhan ribuan nyawa umat Islam yang tidak bersalah.

Kesimpulannya para ulama Ahlul Sunnah Wal Jamaah berpendapat orang-orang Khawarij boleh diperangi dengan peperangan yang setaraf dengan kerosakkan yang dilakukan oleh mereka. Para ulama menyebut selama mereka masih dianggap sebagai Muslim, pembunuhan terhadap mereka tidaklah dilakukan sehinggalah mereka terlebih dahulu memerangi umat Islam.

Memerangi mereka adalah dilakukan sekadar untuk mencegah mudharat dan kerosakkan yang dilakukan oleh mereka serta usaha dakwah dan menasihati mereka untuk diajak kembali kepada Ahlul Sunnah Wal Jamaah hendaklah dilakukan selama mampu bagi mencontohi sikap Abdullah Ibnu Abbas radiallahuanhu yang meminta izin daripada Ali untuk memujuk golongan Khawarij.

Disebut di dalam Kitab Al-Ahkam Sulthoniyah bahawa apabila berlaku perberontakan maka hendaklah di seru kedua-duanya kepada kitab Allah swt dan sunnah rasul-Nya maka sekiranya salah satu daripadanya enggan dan berdegil mahu tetap di atas kerosakkan maka mereka boleh diperangi tetapi tidak boleh sama sekali bagi pihak yang berkuasa meminta atau menerima pertolongan orang yang kafir dalam memerangi pihak yang melampaui batas tadi. (lihat Al-Ahkam Sulthoniyah oleh Qadhi Abi Ya’la m/s 66)

Sebahagian ulama Islam serta dari riwayat Imam Ahmad ra seperti yang disebutkan di dalam kitab Al-Ahkam Sulthoniyah sendiri menyebutkan bahawa di larang mengunakan Manjanik (sejenis senjata dahulu semacam meriam) terhadap umat Islam yang memberontak atau disebut bughah (pada hari ini mereka dinamakan pengganas).

Ini semua membuktikan bahawa maruah dan nyawa seorang Muslim itu adalah sangat berharga berbanding seorang yang kafir sekalipun seorang Muslim itu berdosa.

Wallahu’alam.

Kredit :  http://ustaz.blogspot.com

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

HAK ANDA UNTUK KOMEN

Nak beli domain dan nak buat website? boleh cuba link yang di beri...

Nak beli domain mudah dan servis terbaik....  https://secure.gbnetwork.com/aff.php?aff=778    klik banner yang kami beri ini...   Testim...

Catatan Paling Popular