Cari Blog Ini

Jumlah Paparan Halaman

Catatan Popular Minggu Lepas

Khamis, 8 Januari 2015

ISYARAT AL-QURAN TENTANG MUNCULNYA PASUKAN DAULAH ISLAM (IS)

ISYARAT AL-QURAN TENTANG MUNCULNYA PASUKAN DAULAH ISLAM (IS)

Bukti kebenaran al-Quran, ternyata kejadian akhir zaman telah dijelaskan dalam al-Quran tapi kebanyakan manusia tidak memahami. Allah telah menjelaskan dalam al-Quran bahwa setelah runtuhnya khilafah Turki Usmaniyah dan kekuasaan dunia di dominasi oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga lahir pemimpin negara-negara yang majoriti Islam yang sudi menjadi alat-alat kafir, kerana rasa takut dijajah oleh kafir maka mereka mendekati orang yahudi dan nasrani dan siap menjadi sekutu dan berloyaliti (ta'at) pada mereka. Maka Allah menegur mereka sebagai mana tercantum dalam surah al-Maidah ayat 51:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani (yg memusuhi Islam) sebagai sekutu, mereka satu sama lain saling bersekutu. Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan mereka sekutu, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim".

Dimanakah isyarat sehingga kita dapat mengetahui bahwa ayat di atas menjelaskan tentang realiti hari ini, itu terdapat dalam ungkapan ayat di atas (ba’dhuhum auliyau ba’dhihim) yaitu sebahagian mereka adalah sekutu bagi sebahagian yang lain. Antara Yahudi dan nasrani saling bersekutu, dan itu belum pernah terjadi dalam catatan sejarah manapun kerana antara yahudi dan nasrani itu dari dulu saling bermusuhan, nasrani menganggap kaum Yahudi adalah orang yang membunuh al-Masih yaitu tuhan kaum nasrani. Maka satu keanehan sekarang terjadi, kaum yahudi dan nasrani sudah bersekutu, dan telah membentuk pertubuhan rasmi yaitu pertubuhan bangsa-bangsa bersatu (PBB).

Maka Allah menegur pemimpin negeri kaum muslimin hari ini yang ikut serta dalam pertubuhan tersebut menjadi kan mereka sebagai sekutu. Dengan ancaman yang sangat keras "Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan mereka sebagai sekutu, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka". Artinya keluar dari Islam atau murtad.

Allah memperjelas lagi dalam ayat berikutnya, pada saat itu kamu akan melihat pemimpin2 tersebut dengan segera mendekati mereka kerana takut akan mendapatkan bencana, sebagaimana dijelaskan dalam ayat selanjutnya :

"Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: 'Kami takut akan mendapat bencana'. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka kerana itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka. (5: 52)

Disebabkan super power dunia hari ini berada ditangan persekutuan Yahudi dan Nasrani maka pemimpin negara-negara yang majoriti penduduknya Islam berlumba-lumba mendekati mereka untuk mendapatkan jaminan keselamatan dalam wilayah kekuasaannya. Bahkan mereka menyerahkan segala sumber kekayaan alam kepada mereka untuk di kelola. Sehingga Allah melanjutkan lagi dalam ayat selanjutnya:

"Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?" Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi." (5: 53)

Bagi kita yang sedar atas penjajahan ini maka kita akan mengatakan inikah yang dikatakan orang Islam, walaupun mereka sholat, puasa, haji dan lain sebagainya sedangkan mereka 'ta'at' pada orang-orang kafir, Ayat ini juga sebuah ungkapan pertanyaan kepada mereka yang masih saja menganggap mereka muslim dan ulil amri yang wajib di taati, dengan sebuah pertanyaan “ inikah yang dikatakan sebagai ulil amri” kemudian dalam ayat tersebut Allah memberi jawapan 'Rosak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi'. Allah swt melanjutkan dalam ayat selanjutnya sebagai jawapan atas perbuatan mereka tersebut,

"Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurniaan Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. (5: 54)

Maka di saat dunia yang semakin karut marut seperti ini, dikeranakan pemimpin hari ini telah murtad, mereka telah menggantikan sistem negara dengan sistem kafir demi untuk tunduk pada aturan Yahudi dan Nasrani, Kemudian Allah mendatangkan suatu kaum orang-orang beriman.

Dengan ciri-ciri sebagaimana dalam ayat di atas, bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, kemudian berjihad dijalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Dari kriteria yang disebutkan diatas maka realitinya sangat cocok dengan pasukan Daulah Islam yang ada saat ini. Yang pertama mereka berjihad artinya berperang melawan orang-orang kafir tersebut.

 Yang kedua bersikap keras terhadap orang kafir dan ini diakui oleh media barat bahwa pasukan Daulah Islam adalah pasukan yang paling ektrim dan keras terhadap orang kafir (sperti telah ditunjukkan pd pasukan syi'ah rafidhi & nusairiy). Akan tetapi begitu lemah lembut terhadap sesama mukmin. Kemudian kriteria selanjutnya hampir semua media massa memfitnah mereka dengan berbagai tuduhan bahkan dari ulama-ulama yang faham dengan tauhid. Dari berbagai arah mereka di cela dengan label khawarij, takfiri dll akan tetapi semua ini tidak berpengaruh pada mereka. Bahkan semakin difitnah makin ramai orang yang bergabung dengan Daulah Islam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

HAK ANDA UNTUK KOMEN

Nak beli domain dan nak buat website? boleh cuba link yang di beri...

Nak beli domain mudah dan servis terbaik....  https://secure.gbnetwork.com/aff.php?aff=778    klik banner yang kami beri ini...   Testim...

Catatan Paling Popular